Jerzy Janusz Kropiwnicki (ur. 5 lipca 1945 w Częstochowie) - polski polityk prawicy, aktualnie prezydent miasta Łodzi.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1968-1981 i od 1989 pracował naukowo na .

Działalność związkowa

W latach 1980-1981 był członkiem MKS "Solidarność" Regionu Ziemia Łódzka, później wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego oraz Członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Aresztowany w dniu rozpoczęcia stanu wojennego i skazany na 6 lat więzienia za zorganizowanie akcji protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu.
W 1984 zwolniony na mocy amnestii, zaangażował się w kierowanie tajnym Ośrodkiem Badań Społeczno-Zawodowych "Solidarności" w Łodzi. W latach 1977-1978 i 1990-1991 był stypendystą w Instytucie Badań Problemów Ubóstwa na amerykańskim Uniwersytecie Wisconsin.

Działalność polityczna

Był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego oraz ministrem, szefem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Hanny Suchockiej. Od 1997 był kierownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 ministrem rozwoju regionalnego i budownictwa.
Był posłem w latach 1991-1993 i od 1997. W latach 1991-1993 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZChN, funkcję tę pełni ponownie od 2000.
W 2003 roku utworzył nowe ugrupowanie polityczne - Chrześcijański Ruch Samorządowy.

Prezydent Miasta Łodzi

W 2002 w wyborach prezydenckich startował z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Od 19 listopada 2002 roku jest prezydentem miasta Łodzi.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.