Mikołaj Dolanowski (pseudonim Jerzy Hryniewski) (1895-1978) – polski polityk.
Był żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej.
W latach 1928-1932 był sekretarzem generalnym Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Od 1930 do 1935 roku był posłem na Sejm RP. W latach 1932-1934 pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych.
W okresie II wojny światowej działał w Konwencie Organizacji Niepodległościowych. Po wojnie był współtwórcą Ligi Niepodległości Polski na emigracji.
Od stycznia do maja roku 1945 pełnił urząd premiera rządu RP na wychodźstwie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.