Jerzy Edmund Cieślak (1941 w Miechowie - 25 kwietnia 2004), lekarz, działacz polityczny, senator RP.
Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku; specjalista medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Prowadził na studiach aktywną działalność kulturalną, m.in. zdobył nagrodę ministra kultury i sztuki za reżyserię na I Festiwalu Małych Form Teatralnych we Wrocławiu (1963).
Pracował m.in. jako lekarz wojewódzki i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze; regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wieloletni prezes Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze i wiceprezes Zarządu Głównego.
Publikował w tygodniku "Służba Zdrowia", "Życiu Literackim", "Gazecie Robotniczej" i "Wieczorze Wrocławia"; autor także 12 prac z zakresu medycyny klinicznej i społecznej.
1976-1990 członek PZPR, w latach 90. w PPS; od 1999 członek SLD, członek lokalnego kierownictwa partii. Od 1993 senator trzech kolejnych kadencji, w Senacie V kadencji był przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. Wchodził także w skład delegacji Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.