Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:
  • badawcze – np. batyskaf, łódź głębinowa, statek badawczy
  • komunikacyjne – np. most pontonowy
  • magazynowe lub bytowe - np. hulk, botel
  • militarne – np. okręt
  • rekreacyjne – np. jacht, żaglówka
  • sygnalizacyjne – np. latarniowiec, pława
  • techniczne – np. dźwig pływający, dok pływający
  • transportowe – nie tylko statek, ale także np. barka
  • przemysłowe – np. platforma wydobywcza, statek-przetwórnia
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.