Jednomian - nazwa pojedynczych liczb, zmiennych lub ich iloczynów. Jednomian jest uporządkowany wtedy, gdy pierwszym czynnikiem jest liczba, a następnymi są zmienne występujące w porządku alfabetycznym. Liczba stojąca na początku jednomianu to współczynnik jednomianu.
Przykłady jednomianów:
  • 8
  • x2
  • 2x2y3
  • \[\sqrt[1]{y} \]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.