Jaskinie Polski powstawały głównie w wyniku procesów krasowych, tak więc ich rozmieszczenie odpowiada występowaniu skał krasowiejących. Większość z nich znajduje się w południowej części kraju.
Niewielki odsetek ogólnej liczby jaskiń w Polsce stanowią jaskinie pochodzenia tektoniczego oraz pseudokrasowego.
Obszami, na których występują jaskinie krasowe w Polsce, są:
  • Sudety – najdłuższe z nich to: Jaskinia Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika (długość 2 230 m, deniwelacja 69 m), uważana za najpiękniejszą jaskinię Polski, udostępniona dla ruchu turystycznego, Jaskinia z Filarami-Prosta (dł. 568 m, den. ?), Jaskinia Radochowska (dł. 502 m, den. niewielka), Jaskinia na Potoku (dł. 482 m, den. 12 m), Szczelina Wojcieszowska (dł. 440 m, den. 112,6 m). Niektóre z sudeckich jaskiń zostały zniszczone w wyniku eksploatacji surowca skalnego.
  • Karpaty – największe i najgłębsze jaskinie Polski występują w Tatrach Zachodnich (ok. 700), około połowy z nich w obrębie Doliny Kościeliskiej. Pojedyncze obiekty występują w Pienińskim Pasie Skałkowym, np. Jaskinia w Ociemnym (dł. 206 m den. 48 m), Jaskinia Pienińska (dł. 101 m, den. 18 m).
  • Góry Świętokrzyskie – znajdują się tutaj m.in.: system jaskiniowy Chelosiowa Jama-Jaskinia Jaworznicka (dł. 3 670 m, den. 61 m) nadłuższy poza obszarem Tatr, Jaskinia Pajęcza (dł. 985 m, den. ok. 20 m), Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance (dł. 279, den. 23 m) oraz Jaskinia Raj (dł. 240 m, den. 9,5 m – o bogatej szacie naciekowej, udostępniona do zwiedzania.
  • Niecka Nidzińska – obszar krasu gipsowego, największymi jaskiniami wytworzonymi w gipsach są: Jaskinia Skorocicka (dł. 352 m, den. 5 m), Jaskinia Sawickiego (dł. 352 m, den. 5 m).
  • Karpaty fliszowe
Na terenie Karpat fliszowych występują jaskinie, których geneza związana jest z ruchami tektonicznymi, ruchami masowymi: osuwiskami, obrywami, działalnością erozyjną i wietrzeniową. W obrębie Karpat fliszowych zinwentaryzowano ponad 800 jaskiń o łącznej długości przekraczające 13 000 m, najwięcej zlokalizowano ich w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądeckim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.