Janusz Tomaszewski (ur. w 1956 roku w Pabianicach) - polski polityk, działacz związkowy.
Z wykształcenia mechanik samochodowy. Do 1980 roku pracował w Zakładach Naprawczych w Pabianicach. Później działał w NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym internowany. W 1990 roku został wiceprzewodniczącym Regionu Łódzkiego NSZZ "Solidarność", a w latach 1992-1997 pełnił funkcję przewodniczącego Regionu Łódzkiego. Od 1995 roku wiceprzewodniczący Komisji Krajowej "Solidarności". Należał do najbliższych współpracowników Mariana Krzaklewskiego. Był jednym z inicjatorów utworzenia Akcji Wyborczej Solidarność w 1996 roku, a następnie pełnił funkcję pełnomocnika Krajowego Komitetu Wyborczego AWS.
Po zwycięstwie AWS w wyborach 21 września 1997 roku opowiedział się za utworzeniem koalicji rządowej Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności. Od 31 października 1997 do 3 września 1999 roku był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jerzego Buzka. W styczniu 1999 roku powołany na stanowisko sekretarza generalnego Ruchu Społecznego AWS.
W lutym 1998 roku Gazeta Wyborcza ujawniła, że na posiedzeniu Rady Ministrów Tomaszewski zgłosił propozycję wprowadzenia całkowitego zakazu importu żelatyny do Polski, co sprzyjało interesom krajowego monopolisty na rynku żelatyny, Kazimierza Grabka.
Tomaszewski został odwołany ze stanowiska wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji po tym, gdy Rzecznik Interesu Publicznego złożył w jego sprawie wniosek do Sądu Lustracyjnego. 21 lutego 2001 roku Sąd Lustracyjny oczyścił Tomaszewskiego z zarzutu kłamstwa lustracyjnego.
W wyborach 23 września 2001 roku Tomaszewski ubiegał się o mandat senatora w okręgu sieradzkim jako kandydat Forum Obywatelskiego Chrześcijańska Demokracja, jednak mandatu nie uzyskał. Jesienią 2002 roku ogłosił gotowość startu w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Łodzi, jednak przed wyborami wycofał swoją kandydaturę.
Jesienią 2004 roku brał udział w tworzeniu nowej formacji politycznej, Partii Centrum Zbigniewa Religi.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.