Janusz Steinhoff (ur. 24 września 1946 w Gliwicach, śląskie), polski polityk prawicowy, przewodniczący Partii Centrum.
Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej (1974), na tej uczelni żłożył również doktorat w 1985. Jest specjalistą z zakresu przeróbki kopalin stałych, górnictwa, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa.

Działalność polityczna

W latach 1981-1989 prowadził działalność podziemną i opozycyjną. Był ekspertem Okrągłego Stołu z ramienia Solidarności w zakresie górnictwa i ochorny środowiska. W latach 1976-1989 oraz 1994-1997 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej. Sprawował funkcję posła od 1989 do 2001 (I kadencja z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność, II kadencja z listy Partii Chrześcijańskich Demokratów, III z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1990-1994 był prezesem Wyższego Urzędu Górczniego, natomiast w latach 1996-1997 wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 31 października 1997 do 19 października 2001 pełnił funkcję ministra gospodarki w rządzie Jerzego Buzka; od czerwca 2000 był również wicepremierem, a od lipca 2001 tymczasowym kierownikiem Ministerstwa Łączności.

Działalność partyjna

W 1980 został współzałożycielem NSZZ Solidarność na Politechnice Śląskiej. W latach 90. współzałożycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów, której współprzewodniczył od sierpnia 2000 do listopada 2001. Od 1997 był członkiem Akcji Wyborczej Solidarność. Od 27 listopada 2004 jest przewodniczącym Partii Centrum.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.