Janusz Jędrzejewicz (urodzony w roku 1885 - zmarł 16 marca 1951 w Londynie), pedagog i polityk, jeden z przywódców obozu piłsudczykowskiego.
Od 1904 należał do PPS. W latach 1914-1918 służył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Był aktywnym członkiem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, posłem na sejm oraz senatorem.
Od 12 sierpnia 1931 roku do 22 lutego 1934 piastował urząd Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W okresie sprawowania tego urzędu wdrożył reformę szkolną, zwaną od jego nazwiska reformą jędrzejewiczowską.
Od 10 maja 1933 do 13 maja 1934 stał na czele rządu. Od 1926 roku redagował miesięcznik Wiedza i Życie, którego był założycielem. Po klęsce wrześniowej udał się na emigrację. Początkowo przebywał w Rumunii, potem Palestynie i Wielkiej Brytanii. W 1948 roku został prezesem Rady Naczelnej Ligi Niepodległości Polski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.