Jan Stryprock (zm. 1 września 1373 w Awinionie), biskup warmiński.
Był kanonikiem kapituły warmińskiej we Fromborku, pełnił w niej prałacką funkcję kustosza. Po śmierci Jana z Miśni został wybrany na biskupa warmińskiego, 17 listopada 1355 otrzymał prowizję papieską. Położył duże zasługi dla rozwoju gospodarczego diecezji, dbał także o sprawy kościelne; przeprowadzał co trzy lata synody diecezjalne.
Toczył spory z zakonem krzyżackim w obronie majątków biskupich, m.in. o część Puszczy Galindzkiej. Wobec nieustępliwej postawy wielkiego mistrza Winryka von Kniprode biskup udał się ze skargą do papieża, rezydującego w Awinionie. Tam zmarł; niewykluczone, że został otruty przez agentów krzyżackich.
Papież mianował jego następcą Henryka Sorboma.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.