Jan Stefan Wydżga, herbu Jastrzębiec (ok. 1610-1685), biskup warmiński w latach 1659-1679, następnie arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.
Jan Wydżga pochodził spod Lwowa, był synem posędka lwowskiego Jana i Zofii z Kiemliczów. We Lwowie kształcił sie w kolegium jezuitów, następnie w Belgii, Francji i Hiszpanii. W Rzymie uzskał doktorat z teologii. Był sekretarzem króla Władysława IV, a później Jana Kazimierza. Od 1655 był biskupem łuckim. W 1658 został kanonikiem kapituły warmińskiej, która wybrała go na biskupa warmińskiego (1659). Jako biskup warmiński współpracowal z królem Janem III Sobieskim, który mianował go w 1675 podkanclerzym, a dwa lata później kanclerzem koronnym. W roku 1679 został arcybiskupem gnieźnieńskim - prymasem Polski.
Jako biskup warmiński zrealizował wiele przedsięwzięć budowlanych: odbudowa pałacu biskupiego na wzgórzu katedralnym we Fromborku, budowa pałacu biskupiego przy zamku w Lidzbarku Warmińskim, odbudowa pomieszczeń mieszkalnych przy kolegiacie w Dobrym Mieście, budowa klasztoru bernardynów w Stoczku Klasztornym i inne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.