Jakub_Sevin -
O. Jakub Sevin - (1882-1951) - kapłan, zakonnik jezuita, instruktor skautowy, założyciel katolickiej organizacji Skautów Francji.
Urodził się w 1882 roku w Lille we Francji. W swoich dziennikach pisze, że już w wieku 13 lat odkrył w sobie pragnienie kapłaństwa i życia zakonnego. Mając 18 lat wstępuje do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), zgromadzenia zakonnego założonego przez św. Ignacego Loyolę. W okresie formacji często wyjeżdża na wakacje do Anglii, gdzie spotyka się z powstającym ruchem skautowym, który wzbudza jego zainteresowanie. Ponieważ na temat skautingu we Francji pojawiają się krytyczne opinie (m.in. w jezuickim czasopiśmie "Etudes") młody seminarzysta prosi o pozwolenie na wyjazd do Londynu, aby lepiej poznać tę metodę wychowawczą.
W 1913 roku Jakub Sevin wyjeżdża do Anglii, gdzie bardzo pracowicie spędza czas studiując wszystkie dostępne publikacje na temat skautingu. To uczyniło go osobą dogłębnie znającą i rozumiejącą metodę skautową.
20 września 1913 roku J. Sevin spotyka się z generałem Robertem Baden-Powellem, założycielem skautingu, na sławnej filiżance herbaty. Tego dnia podejmuje postanowienie stworzenia katolickiego ruchu skautowego we Francji. Zamiar ten będzie długo czekał na zrealizowanie. Wybucha I wojna światowa.
2 lutego 1917 r. Jakub Sevin składa śluby wieczyste. Pracuje też w liceum jezuickim, które wkrótce zostaje zamknięte przez okupanta. W sytuacji przymusowej bezczynności, przełożony o. Sevin, który wciąż z nieufnością odnosi się do skautingu, pozwala na opracowanie materiałów o tej metodzie wychowawczej.
Jakub_Sevin -
W 1917 r. o. Jakub wyjeżdża do Mouscrom. Tam podejmuje próbę założenia drużyny skautowej. Rok 1920 przynosi oficjalne powołanie do życia katolickiej organizacji skautowej - "Skautów Francji".
O. Sevin nadał jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, który stał się grupą braci w Chrystusie. Ułożył zasady, programy pedagogiczne, regulaminy, a nawet wiele piosenek i modlitw (m.in. "Modlitwę zastępowego"). Jako modlitwę skauta wprowadził nieco zmodyfikowaną modlitwę św. Ignacego.
W latach 1923 - 1933 o. Sevin prowadził obozy szkoleniowe dla drużynowych Chamerande. Uczestnicy obozu wspominają wspaniałą atmosferę tam panującą. Jeden z nich pisze, że życie tam było jak życie średniowiecznego rycerza, pomiędzy sacrum - liturgią, a przyrodą. Sercem obozu była kaplica polowa, a o nieustannej obecności Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie przypominał nieustannie podtrzymywane ognisko.
Ojciec Sevin wraz z innymi założycielami katolickich ruchów skautowych, założył także Biuro Skautów Katolickich i nawiązał kontakty z ZHP i przedstawicielami Kościoła polskiego (bp. Adamem Sapiehą, o. Jackiem Woroneckim). Pomimo entuzjazmu naczelnictwa ZHP wobec połączenia z Biurem Skautów Katolickich, pomysł ten nie kończy się realizacją.
W 1944 r. o. Jakub zakłada zgromadzenie św. Krzyża Jerozolimskiego, które obecnie posiada kilkanaście placówek wychowawczych na całym świecie. W wieku 69 lat Ojciec Jakub Sevin umiera.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.