Jacek_Kuroń -
Jacek Kuroń (ur. 3 marca 1934 r. we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 r. w Warszawie) – polski działacz społeczny i polityczny, pedagog, historyk. Działacz harcerski, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki społecznej.

Nota biograficzna

Urodził się w 1934 roku w rodzinie o PPS-owskich tradycjach. W 1949 był działaczem Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Od 1952 roku pracował jako etatowy instruktor w wydziale harcerskim Stołecznego ZMP, wstąpił też wtedy do PZPR. W 1953 był przewodniczącym Zarządu Uczelnianego ZMP Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 1953 roku został usunięty z ZMP i PZPR za krytykę koncepcji ideowej ZMP.
W 1957 roku ukończył Wydział Historii UW. W latach 1957-64 pracował w Głównej Kwaterze ZHP. Autor (1965, wraz z Karolem Modzelewskim) Listu otwartego do partii, krytykującego z pozycji demokratycznego marksizmu biurokratyzację i klasowy charakter reżimu PRL. Został za to skazany na 3 lata więzienia, ale zwolniono go w 1967. W marcu 1968, w związku z wydarzeniami marcowymi roku aresztowany i skazany za organizację strajków studenckich na 3 i pół roku więzienia. W 1975 współorganizował akcję mającą zablokować poprawki do konstytucji PRL. Sygnatariusz Listu 59. We wrześniu 1976 jeden z sygnatariuszy aktu założycielskiego Komitetu Obrony Robotników, a w 1977 KSS KOR. Od 1977 w redakcji niezależnego kwartalnika Krytyka , a od 1978 wykładał w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych (Uniwersytetu Latającego).
W lipcu i sierpniu 1980 organizował sieć informacji o ruchu strajkowym. We wrześniu 1980 był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". Internowany 13 grudnia 1981, w 1982 aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju, zwolniony w 1984 na mocy amnestii.
W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. W latach 1989-1990 i 1992-93 był ministrem pracy i polityki socjalnej; 1989-2001 posłem na Sejm. W 1995 kandydował na urząd Prezydenta RP. Odznaczony Orderem Orła Białego (1998), francuską Legią Honorową, niemieckim Krzyżem Zasługi, ukraińskim Orderem Jarosława Mądrego.
W ostatnich latach życia Kuroń bardzo krytycznie oceniał społeczne i gospodarcze rezultaty transformacji ustrojowej. W artykułach prasowych oraz w książkach Działanie i Rzeczpospolita dla moich wnuków krytykował dominację neoliberalizmu, narastające rozwarstwienie społeczne, alienację klasy politycznej. Alternatywę dla status quo dostrzegał w rosnących w siłę ruchach społecznych; wielkią uwagę poświęcał edukacji. Swoją ostatnią wypowiedź publiczną skierował do alterglobalistów, zebranych w kwietniu 2004 roku na proteście przeciwko obradom Światowego Forum Ekonomicznego w Warszawie. W liście do nich pisał m.in.: To wy, drodzy przyjaciele, musicie dokonać tego, czego nie są w stanie zrobić dzisiejsze elity: tworzyć nowe koncepcje współpracy społecznej, urzeczywistniać ideały wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
W swej działalności opozycjonistycznej używał pseudonimów Maciej Gajka, Elżbieta Grażyna Borucka, EGB.
Jacek Kuroń przyjaźnił się z Dalajlamą XIV.
Uroczysty pogrzeb Jacka Kuronia odbył się 26 czerwca 2004 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Został pochowany w Alei Zasłużonych. Hołd oddali Mu przyjaciele i przedstawiciele wszystkich wyznań w Polsce: katolicy, ewangelicy, prawosławni, żydzi, buddyści, muzułmanie.


Bibliografia

Ważniejsze książki Jacka Kuronia:
  • Polityka i odpowiedzialność (1984, Aneks, Londyn) -- zbiór artykułów i esejów Kuronia oraz wywiadów przez niego udzielonych,
  • Wiara i wina. Do i od komunizmu, (1989, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, a także Aneks, Londyn)
  • Gwiezdny czas (1991)
  • Spoko! czyli kwadratura koła (1992, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa)
  • Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę? (1997, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław) -- współautor: Jacek Żakowski
  • Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono panuje nad nami (2002, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław)
  • Rzeczpospolita dla moich wnuków (2004, Rosner i Wspólnicy, Warszawa)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.