Języki skandynawskie

Języki skandynawskie (podgląd zawartości)

(języki nordyckie, północnogermańskie) - północna grupa języków germańskich, którymi posługuje się blisko 18 mln mówiących, zamieszkujących Europę Północną (Skandynawię i kraje nordyckie). Zespół języków skandynawskich jest jednym z trzech głównych zespołów języków germańskich, obok wschodnio- i zachodniogermańskich. W okresie między 400 a 100 r. pn. e. doszło do rozróżnienia dwóch podstawowych gałęzi: wschodnionordyckiej (później duński i szwedzki) i zachodnionordyckej (później norweski, farerski i islandzki).
Wyniki wyszukiwań związane z "Języki_skandynawskie"
wyników 21