Języki świata

Języki świata (podgląd zawartości)

Poniższa klasyfikacja obejmuje blisko 500 języków świata, z czego około 400 nadal używanych. Hierarchia języków: :makrofyla językowa ::fyla językowa :::rodzina językowa ::::podrodzina językowa :::::grupa językowa ::::::zespół językowy lub język :::::::język Uwagi: dane o liczbie mówiących określają szacunkową liczbę osób posługujących się danym językiem jako językiem ojczystym; pochodzą z początku lat 90.
Wyniki wyszukiwań związane z "Języki_świata"
wyników 86