Język_programowania_Logo -

Logo jest to język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Ten język programowania został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta. Jest on oparty o LISP, z zupełnie inną składnią i używa tzw. "grafiki żółwia" (ang. turtle graphics). Po grecku logos znaczy słowo.

Grafika żółwia

Początkowo język Logo słuzył do sterowania robotem zwanym ze względu na swój wygląd "Żółwiem". Robot ten po wpisaniu komendy FORWARD 50 przemieszczał się po podłodze o pięćdziesiąt kroków albo np. obracał się w prawo o kąt prosty po komendzie RIGHT 90. "Żółw" wyposażony był także w specjalne pióro, za pomocą którego mógł znaczyć trasę swojej wędrówki.
Wraz z upływem czasu, gdy powstały graficzne terminale komputerów żółw Logo przeniósł się z podłogi na ekran monitora. "Żółw ekranowy" jest znacznie tańszy w esploatacji, szybszy oraz posiada znacznie więcej możliwości. Mimo to, "żółwie podłogowe" są nadal interesujące chociażby ze względu na możliwość pomiaru właściwości otoczenia (np. temperatury, rozmieszczenia przeszkód itp.)

Programowanie żółwia

Za pomocą następujących komend:
FORWARD 100

LEFT 90

FORWARD 100

LEFT 90

FORWARD 100

LEFT 90

FORWARD 100

mozna sprawić, że żółw narysuje kwadrat o boku 100. Komendy

FORWARD 100

RIGHT 120

FORWARD 100

RIGHT 120

FORWARD 100

narysują trójkąt równoboczny.

W Logo używać można pętli. Powyższy kwadrat narysować mozna również tak:

REPEAT 4 100 LEFT 90 Komendy żółwia mozna grupować i tworzyć własne procedury np:
TO KWADRAT

  REPEAT 4 [FORWARD 100 LEFT 90]

END

teraz po napisaniu KWADRAT zółw "będzie wiedział", co narysować.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.