{{Język| kolor=666699| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=فارسی| kraj, region1=Iran, Afganistan, Bahrajn, Tadżykistan i inne| liczba=62 miliony| pozycja=29.| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki indoirańskie
**Języki irańskie
***Język perski| rodzaj=arabski| kraj, region2=Iran, Afganistan, Tadżykistan| agencja=?| iso1=fa| iso2=per/fas| sil=PRS| kod=fa| przymiotnik=Perska| }}
Język perski (nowoperski, farsi, dari) - język z grupy irańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 50 mln mówiących, zamieszkujących głównie Iran (40 mln), Afganistan (7 mln) i Irak (200 tys.). Jest on jednocześnie lingua franca dla blisko 80 mln mieszkańców Środkowego Wschodu.
Do najważniejszych odmian języka perskiego, klasyfikowanych także jako odrębne języki, zalicza się: gilani, mazandarani, luri, bahtiari (Iran), hazaragi i aimak (Afganistan) oraz gurani (Irak). Natomiast tadżycki, również klasyfikowany jako odmiana perskiego lub odrębny język, uznany został za oficjalny język Tadżykistanu.
Język perski jako język urzędowy Iranu funkcjonuje pod nazwą farsi = 'język perski', a jako język urzędowy Afganistanu (obok języka paszto) - dari = 'język sądowy' lub kabuli = 'język kabulski'.
Rozwój języka perskiego można podzielić na trzy epoki:
  • staroperska (VI-IV w. p.n.e.) - zabytki języka staroperskiego zapisane pismem klinowym,
  • średnioperska (III w. p.n.e. - VIII w. n.e.) - epoka języka pahlawi,
  • nowoperska (od IX w. n.e.) - z językiem perskim zapisywanym pismem perskim - nastaligh, a obecnie arabskim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.