Język mongolski - główny język z podrodziny mongolskiej, rodziny języków ałtajskich. Język aglutynacyjny. W swojej historii wykorzystywał kilka alfabetów, m.in. alfabet mongolski, powstały w XII wieku, wzorowany na piśmie aramejskim. Cyrylica została wprowadzona do zapisywania języka mongolskiego w 1939 roku w Rosji (w Buriacji) i w latach 40-tych jako oficjalny alfabet Mongolii.
Całkowita liczba mówiących tym językiem szacowana jest na ok 6 milionów - w Mongolii, Rosji (Buriacja) i Chinach (Mongolia Wewnętrzna, Liaoning, Jilin, Hejlungciang).
Mongolska wersja językowa Wikipedii
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.