Język matematyczny, rozumiany jako wariant języka polskiego używany w matematyce, różni się nieco od literackiej czy potocznej polszczyzny. Różnice dotyczą oczywiście przede wszystkim semantyki. Niniejszy artykuł ma na celu objaśnienie znaczeń zwrotów potocznych, używanych w matematyce w odmiennym znaczeniu.

Słowniczek

dokładnie jeden
pleonazm ten bywa używany dla podkreślenia, że np. obiekt o pewnej własności istnieje i jest jedynym obiektem o tejże własności.
Przykład 
* Kontrakcja przestrzeni metrycznej zupełnej w siebie ma dokładnie jeden punkt stały.

na ogół
w ogólności, ogólnie. Inaczej niż w języku potocznym, zwrot ten nie mówi nic o tym, czy dana sytuacja częściej (lub zwykle) ma miejsce, czy też nie.
Przykład 
* Przestrzenie Frécheta nie są na ogół normowalne.
(Co znaczy tyle, że przestrzeń Frécheta nie musi być normowalna, ale przy pewnych założeniach jest.)

położyć
zdefiniować, podstawić.
Przykład 
* Połóżmy x=1.

z dokładnością do ...
dwa obiekty są równe z dokładnością do operacji należącej do pewnej klasy, jeśli w tej klasie istnieje operacja przeprowadzająca jeden na drugi.
Przykłady 
* Dowolne dwie parabole są równe z dokładnością do podobieństwa
* Funkcje f i g są równe z dokładnością do mnożenia przez stałą

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.