Jądro systemu operacyjnego

Jądro systemu operacyjnego (podgląd zawartości)

(ang. kernel) to jego podstawowa część, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania. Budowa jądra Wyróżniamy kilka podstawowych metod konstrukcji jąder: jądro monolityczne - często stosowane w systemach typu trybie jądra. Przykładem takiego jądra jest jądro systemu sterownika urządzenia lub obsługi potrzebnego w danej chwili systemu plików). Zaletą tej techniki jest prostota, stabilność, łatwość komunikacji pomiędzy różnymi członami jądra (to przecież w tym wypadku jeden program!).
Wyniki wyszukiwań związane z "Jądro_systemu_operacyjnego"
wyników 15