Józef Oleksy
Józef_Oleksy -
Funkcja: Premier III RP
2. Marszałek Sejmu III RP
6. Marszałek Sejmu III RP
Okres urzędowania:
Premier
Marszałek
Marszałek

od 4 marca 1995 - 26 stycz. 1996
od 26 paźdz. 1993 do 1 mar. 1995
od 21 kwiet. 2004 do 5 stycz. 2005
Poprzednik:
Premier
Marszałek
Marszałek

Waldemar Pawlak
Wiesław Chrzanowski
Marek Borowski
Następca:
Premier
Marszałek
Marszałek

Włodzimierz Cimoszewicz
Józef Zych
Włodzimierz Cimoszewicz
Data urodzin: 22 czerwca 1946
Miejsce urodzin: Nowy Sącz, małopolskie
Małżonka: -
Zawód: Ekonomista
Partia polityczna: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Józef Oleksy (ur. 22 czerwca 1946 w Nowym Sączu), polski polityk, premier Polski w latach 1995-1996, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Leszka Millera w 2004, marszałek Sejmu w latach 1993-1995 i 2004-2005, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej od 18 grudnia 2004 do 29 maja 2005 roku. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Jest doktorem ekonomii.

Polityk PRL

Członek PZPR od roku 1968 do 1990. Aktywny działacz ruchu młodzieżowego. Zasiadał w prezydium Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich . Przewodniczył Ogólnopolskiej Radzie Młodych Naukowców. Sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR w SGPiS. W 1977 przechodzi do pracy w aparacie partyjnym w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR. Od 1981 do X Zjazdu kierownik Biura Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR. W latach 1987-1989 był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. W 1989 roku pełnił funkcję ministra - członka Rady Ministrów ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Uczestnik rozmów "okrągłego stołu".

Polityk III RP

Poseł na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR, później we wszystkich kadencjach Sejmu RP, od 1991 jako poseł SLD. W latach 1993-1995 pełnił funkcję marszałka sejmu II kadencji. Od roku 2004 pełni funkcję marszałka sejmu IV kadencji. Przedtem był przez pewien czas wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych w gabiencie Leszka Millera.
Był premierem RP od 7 marca 1995 do 7 lutego 1996. Ustąpił po oskarżeniu przez ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego (który zasiadał w rządzie z ramienia prezydenta Wałęsy) o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Zarzutów tych nigdy nie potwierdzono, a marszałek-senior Aleksander Małachowski podczas otwierania pierwszego posiedzenia sejmu obecnej kadencji przeprosił Oleksego za tamto oskarżenie.
18 grudnia 2004 na III Kongresie SLD roku został wybrany na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zastępując Krzysztofa Janika. Podał się do dymisji z funkcji przewodniczącego w maju 2005 roku.
22 grudnia 2004 Sąd Lustracyjny pierwszej instancji orzekł, że Józef Oleksy, wbrew swojemu oświadczeniu, był w latach 1970-1978 tajnym współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego.
5 stycznia 2005 Sejm odwołał Józefa Oleksego z funkcji marszałka Sejmu.
Link zewnętrzny: Strona www Józefa Oleksego
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.