Józef Życiński (ur. 1 września 1948 roku w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego), duchowny katolicki, filozof, teolog.
Studiował w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, wyświęcony w 1972 roku w Częstochowie, od 4 listopada 1990 roku biskup tarnowski, a od 14 czerwca 1997 roku arcybiskup metropolita lubelski. Doktor teologii Wydziału Teologicznego w Krakowie (1976), doktor filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, habilitacja 1980 r. (praca "Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej"). Prodziekan (1982-1985), dziekan (1988-1990) Wydziału Filozoficznego ATK w Warszawie, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady Kultury, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, przewodniczący Rady Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich i Rady Programowej KAI, członek Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów (1999-2005).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.