Izoterma eksponencjalna lub izoterma eksponencjalna Jarońca to izoterma adsorpcji na mikroporowatych ciałach stałych:
\[\theta = \exp \left-\sum_{j=1}^{k} B_{j}(RT)^{j}\ln^{j}(p_{o}/p)\right \]

Jest to rozwiniecie w szereg potęgowy ale nie adsorpcji czy adsorpcji względnej, lecz logarytmu adsorpcji względnej. Odpowiada to rozwinięciu w szereg potęgowy względem potencjału adsorpcyjnego - RT ln(p/po), a jednocześnie gwarantuje uzyskania poprawnego zachowania izotermy przy wysokich cisnieniach bez względu na parametry dopasowania:
\[\ln \theta = -\sum_{j=1}^{k} B_{j}(RT)^{j}\ln^{j}(p_{o}/p) \]

Jak łatwo zobaczyć, dla p≤po mamy lnθ≤0 a więc θ≤1.
Izoterma eksponencjalna jest elestyczna - może łatwo opisać układy adsorpcyjne o właściwościach pośrednich pomiędzy izotermą Freundlicha, DR czy izotermą DA o dowolnym wykładniku. Bardziej ogólnym równaniem izotermy jest całkowe równanie Stoeckliego, którego dodatkową zaletą jest prostsza interpretacja parametrów izotermy dzięki rozdzieleniu efektów związanych ze strukturą adsorbentu oraz tych związanych z samym modelem adsorpcji w mikroporach (zob. teoria objętościowego zapełniania mikroporów, TOZM).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.