Co to jest izoterma adsorpcji

Izoterma adsorpcji to związek wielkości adsorpcji i stężenia lub ciśnienia adsorbatu przy ustalonej temperaturze. Zob. też ogólnie izoterma. Izoterma adsorpcji może być uznana za szczególny przypadek izotermy sorpcji, które to określenie nie precyzuje mechanizmu zjawiska (sorpcja to adsorpcja, lub absorpcja lub wymiana jonowa lub zjawisko mieszane). Najczęściej określenie to jest rozumiane jako równanie izotermy adsorpcji, a czasami jako model fizyczny odpowiadający określonemu równaniu. Zobacz poniżej listę znanych równań izoterm adsorpcji.

Lista izoterm adsorpcji

O ile nie podano inaczej, wymienione izotermy opisują adsorpcję fizyczną zlokalizowaną. Również, o ile nie podano inaczej, izotermy dotyczą adsorpcji na powierzchni homogenicznej (energetycznie jednorodnej).

Izotermy lokalne monowarstwowe bez oddziaływań bocznych

Izotermy podstawowe dla adsorpcji monowarstwowej na powierzchni homogenicznej (

Inne monowarstwowe izotermy lokalne

Izotermy dla adsorpcji monowarstwowej na powierzchni homogenicznej uwzględniające oddziaływania adsorbat-adsorbat:

Izotermy adsorpcji wielowarstwowej

 • izotermy stricte wielowarstwowe (na monowarstwie nadbudowywane sę kolejne warstwy adsorbatu):
 • izotermy w ramach modelu ciekłej błonki adsorbatu:

Izotermy adsorpcji na powierzchniach energetycznie niejednorodnych

 • adsorpcja monowarstwowa na powierzchniach energetycznie niejednorodnych (heterogenicznych):
  • ogólne równanie całkowe (uogólnione całkowe równanie adsorpcji, całkowa izoterma adsorpcji), czyli globalne równanie całkowe
  • izoterma LF czyli izoterma Langmuira-Freundlicha
  • izoterma GF czyli uogólniona izoterma Freundlicha lub izoterma Sipsa (Sips, 1948 r.)
  • izoterma Tótha (J. Tóth, 1971 r.)
  • izoterma GL czyli uogólnione równania Langmuira (A.W. Marczewski i M. Jaroniec 1983 r.)
  • izoterma Rudzińskiego - związana z quasigaussowskim rozkładem energii adsorpcji (podobna do LF) (W. Rudziński)
  • izoterma Gaussa - związana z gaussowskim rozkładem energii adsorpcji
  • izoterma UNILAN czyli izoterma związana z prostokątnym rozkładem energii adsorpcji
 • adsorpcja wielowarstwowa na powierzchniach energetycznie niejednorodnych j.w.:
  • izotermy j.w. z czynnikiem wielowarstwowym (

Izotermy adsorpcji na adsorbentach mikroporowatych

Izotermy dla adsorpcji w mikroporach (zob. "Teoria objętościowego zapełniania mikroporów"):

Inne izotermy

Inne izotermy, w tym eksperymentalne

Izotermy adsorpcji w mezoporach

Podstawowym zjawiskiem istotnym dla adsorpcji w mezoporach jest kondensacja kapilarna. Jednak ścianki porów przed zapełnieniem kapilarnym pokrywa tworząca właściwy menisk warstwa adsorbatu zaadsorbowanego w wyniku w przybliżeniu zwykłych oddziaływań adsorpcyjnych (tyle że ze względu na obszar w którym pojawia się kondensacja kapilarna jest to adsorpcja wielowarstwowa). Jako izotermy adsorpcji w mezoporach stosuje się zwykle izotermy Harkinsa-Jury i Halsey'a.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.