Izoterma UNILAN jest to monowarstwowa izoterma adsorpcji odpowiadająca prostokątnemu rozkładowi energii adsorpcji (w uproszczonej formie znana jest jako izoterma Tiemkina). Zaletą izotermy UNILAN jest to, że zawiera ograniczenie energii adsorpcji oraz w konsekwencji dla niskich i wysokich ciśnień jej przebieg upodabnie sie do izotermy Langmuira, a dla małych ciśnień staje się podobna do izotermy Henry'ego. Jednocześnie dla średnich ciśnień jej przebieg jest bardzo podobny do izotermy Langmuira-Freundlicha i innych równań posiadających quasigaussowskie rozkłady energii.
\[\theta = \frac{1}{\Delta E_{red}} \ln
\frac{1 + \overline{K}p \exp(+\begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix}\Delta E_{red})} {1 + \overline{K}p \exp(-\begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix}\Delta E_{red})} \]
gdzie:
  • p - ciśnienie adsorbatu,
  • θ = a/am - pokrycie powierzchni (a - wielkość adsorpcji, am - wielkość adsorpcji w monowarstwie),
  • ΔEred - szerokość przedziału zredukowanej energii adsorpcji:
 \[\Delta E_{red} = \left(E_{red,max}-E_{red,min}\right) \]
  gdzie \[E_{red} = \frac{E}{RT} \] - zredukowana energia adsorpcji,
  • \[\overline{K} \] - uśredniona stała równowagi, związana ze średnią energią adsorpcji, \[\overline{E} \] (Ko - tzw. czynnik przedeksponencjalny związany z entropią procesu):
 \[\overline{K} = K_{o} \exp\left({\overline{E}_{red}}\right) \]

Izotermę UNILAN można też zapisać w prostszych formach (ta sama ilość parametrów):
\[\theta = \frac{1}{\Delta E_{red}} \ln
\frac{1 + K_{min}p \exp(\Delta E_{red})}{1 + K_{min}p} \]
lub:
\[\theta = \frac{1}{\ln K_{max} - \ln K_{min}} \ln
\frac{1 + K_{max}p}{1 + K_{min}p} \] gdzie:
\[K_{min} = K_{o} \exp\left(E_{red,min}\right) \]
\[K_{max} = K_{o} \exp\left(E_{red,max}\right) \]

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.