Izoterma Tótha opisuje fizyczną adsorpcję adsorpcję zlokalizowaną i odpowiada asymetrycznemu quasigaussowskiemu rozkładowi energii adsorpcji poszerzonemu w kierunku niskich energii adsorpcji. Można ją uważać za szczególny przypadek 4-parametrowej izotermy GL, w której parametr m określający kształt funkcji od strony wysokich energii m=1.
\[\theta = \frac{\overline{K} p}
{\left[ 1 + \left(\overline{K} p\right)^{n} \right]^{1/n}} \]
gdzie:
\[\overline{K} = K_{o}\exp\left(\frac{\overline{E}}{RT}\right) \]  gdzie  \[K_{o}= \exp\left(\frac{\Delta S}{R}\right) \]
gdzie 
    • \[\overline{E} \] - średnia energia adsorpcji
    • Ko - tzw. czynnik przedeksponencjalny związany z entropią ΔS procesu adsorpcji
    • R - uniwersalna stała gazowa, T - temperatura
Izoterma ta dla niskich ciśnień może być przybliżona za pomocą izotermy Henry'ego, która jest liniowa we współrzędnych logarytmicznych oraz zwykłych adsorpcji i ciśnienia, dla dużych ciśnień jej przebieg zbliża się do izotermy Langmuira-Freundlicha.
Po formalnej zamianie ciśnienia p na stężenie c, izoterma Tótha może być wykorzystana do opisu adsorpcji z rozcieńczonego roztworu (np. wodnego roztworu substancji organicznej). Można w niej również uwzględnić oddziaływania boczne specyficzne i niespecyficzne a także adsorpcję wielowarstwową (zob. adsorpcja).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.