Izoterma Sircara to 3-parametrowe równanie izotermy adsorpcji wielowarstwowej na powierzchni homogenicznej, będące uogólnieniem izotermy Brunauera-Emmetta-Tellera (BET).
\[\theta = \frac{1 -(C_{\infin}-1)x}{1-x} \cdot \left(\frac{K \frac{x}{1-x}} {1 + K \frac{x}{1-x}}\right) \]
gdzie: Równanie Sircara może być stosowane jako izoterma lokalna przy opisie adsorpcji na powierzchni heterogenicznej (energetycznie niejednorodnej) za pomocą ogólnego równania całkowego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.