Izomorfizm grafów: Grafy G i F nazywamy izomorficznymi gdy istnieje bijekcja odwzorowująca zbiór wierzchołków grafu G w zbiór wierzchołków grafu F, która zachowuje strukturę grafu (relację sąsiedztwa). Intuicyjnie grafy isomorficzne to grafy o identycznej strukturze, nierozróżnialne czyli równe.
Można też mówić o izomorfiźmie grafów skierowanych. Należy jedynie pamiętać, że wtedy relacja sąsiedztwa nie jest symetryczna.
Problem stwierdzenia czy 2 dowolne grafy są izomorficzne jest NP zupełny.

Linki zewnętrzne

Izomorfizm grafów - MathWorld
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.