Izolinia (gr. ísos = 'równy' + linia), izarytma - w kartografii krzywa na mapie łącząca punkty o jednakowych wartościach liczbowych danej cechy.
Rodzaje izolinii
Nazwa izolinii Cecha
izoamplituda amplitudy niektórych zjawisk, najczęściej temperatury
izobara ciśnienie atmosferyczne
izobata głębokość akwenów
izobaza zmiany wysokości terenu wskutek ruchów tektonicznych
izobronta odgłosy grzmotu nadciągającej burzy
izochimena średnia temperatura w porze zimowej
izochrona jednoczesność występowania jakiegoś zjawiska lub równy czas dostępu do jakiegoś miejsca
izodynama natężenie pole magnetyczne Ziemi
izofena jednoczesność występowania zjawisk biologicznych, np. kwitnienie roślin danego gatunku
izofona zasięg terytorialny występowania danego zjawiska fonetycznego
izogeoterma jednakowa temperatura na różnych głębokościach pod powierzchnią ziemi
izoglosa zasięg terytorialny występowania danej cechy językowej
izogona deklinacja magnetyczna
izohalina zasolenie wody
izohela nasłonecznienie
izohieta suma opadów
izohipsa (warstwica) wysokość terenu względem przyjętego poziomu odniesienia lub wysokość, na której występuje to samo ciśnienie atmosferyczne, tzw. powierzchnia izobaryczna
izohumida wilgotność powietrza
izoklina inklinacja magnetyczna
izokosma natężenie promieniowania kosmicznego
izokryma najniższa temperatura powietrza w zimie
izoleksa zasięg terytorialny danego słowa, wyrażenia lub innnego faktu leksykalnego
izomorfa zasięg terytorialny cech morfologicznych języka
izonefa przeciętne zachmurzenie nieba
izosejsta natężenie trzęsienia ziemi
izostera objętość mas wód przemieszczanych przez prądy morskie
izotacha prędkość wiatru
izotera średnia temperatura powietrza w lecie
izoterma temperatura powietrza

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.