Izolacja - ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku. Przyczyną izolacji sa tzw. bariery ekologiczne lub geograficzne. Wyróżnia się:
  • bariery geograficzne (wskutek występowania różnych przeszkód natury przestrzennej)
  • bariery behawioralne (wynikające z odmiennych zachowań i preferencji osobników różnych populacji)
  • bariery rozrodcze (uniemożliwiające krzyżowanie i wydawanie płodnego potomstwa - np. niedopasowanie narządów rozrodczych)
Długotrwała izolacja może doprowadzić do specjacji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.