Izaak (hebr. יִצְחָק od "sahaq" - zaśmiał się) - patriarcha biblijny, jedyny syn Abrahama i Sary. Dzieje Izaaka przedstawia Księga Rodzaju. Najbardziej pamiętnym zdarzeniem związanym z Izaakiem było ofiarowanie go przez ojca jako ofiary na żądanie Boga Jahwe na górze Moria. Dramatyczne opowiadanie ukazuje gotowość ojca do spełnienia ofiary i interwencję anioła, który cofnął nakaz, słowami "Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna" (Rdz 22,12). Według tradycji na tym miejscu stanęła świątynia jerozolimska.
Żoną Izaaka była Rebeka, z którą miał dwóch synów, bliźnięta - Jakuba i Ezawa, z których prawa pierworodnego podstępem uzyskał Jakub. Izaak zmarł w wieku 180 lat.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.