Inwersja rzeźby, inwersja morfologiczna, odwrócenie rzeźby - odwrócenie ukształtowania powierzchni ziemi w stosunku do jego budowy tektonicznej, tzn. powstawanie dolin w miejscu wypukłych struktur tektonicznych: antyklin lub zrębów oraz grzbietów w miejscu wklęsłych struktur: synklin lub rowów tektonicznych.
Jest to efekt długotrwałego rozwoju rzeźby terenu, w czasie którego następowało powstawanie powierzchni zrównania i odsłonięcie mniej odpornych warstw skalnych budujących wypukłe struktury tektoniczne. Później następowały procesy wietrzenia, uwarunkowane różną odpornością skał na niszczenie i skutkiem tego powstanie nowej rzeźby terenu.
Inwersja rzeźby spotykana jest w różnych obszarach górskich, w Polsce, np. w Gorcach, Górach Kaczawskich, paśmie Babiej Góry i in.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.