Internet (dosł. międzysieć; od ang. inter – między i ang. net – sieć) to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Do komunikacji wykorzystywanych jest wiele protokołów.

Połączenia

Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest w następujący sposób:
  • połączenie kablem z dostawcą Internetu – linia dzierżawiona; połączenie to odbywa się za pomocą routera, połączenie takie umożliwia szybki transfer danych w postaci sygnałów cyfrowych
  • analogowe połączenie telefoniczne z dostawcą Internetu – zwykła linia telefoniczna; połączenie wymaga zastosowania modemu telefonicznego przyłączonego do linii telefonicznej, w tym przypadku transmisja sygnałów odbywa się w postaci ciągłej fali elektrycznej,
  • cyfrowe połączenie telefoniczne z dostawcą Internetu – linia telefonii cyfrowej ISDN; połączenie to odbywa się za pomocą routera lub modemu, połączenie takie umożliwia szybki transfer danych w postaci sygnałów cyfrowych
  • cyfrowe połączenie z dostawcą Internetu – Stały Dostęp do Internetu (dawniej: Szybki) SDI (technologia HIS); połączenie to odbywa się za pomocą routera lub modemu, połączenie takie umożliwia szybki transfer danych w postaci sygnałów cyfrowych
  • połączenie radiowe z dostawcą Internetu; połączenie wymaga zastosowania modemu radiowego, sygnał przekazywany jest jako fala radiowa,
  • połączenie kablem telewizji kablowej.
Korzystanie z Internetu wymaga zainstalowania w komputerze odpowiedniego oprogramowania. Podstawowe oprogramowanie komunikacyjne to:

Usługi

Dostawca usług internetowych (ISP) tzw. provider (wym. prowajder) może nam oferować następujące usługi:

Pisownia

Słowo Internet pisze się wielką literą (nazwa własna), jeśli dotyczy największej, publicznej, ogólnoświatowej sieci komputerowej (pisownia małą literą jest również dopuszczalna).
Słowo internet pisze się małą literą, jeśli określa dowolną, połączoną ze sobą, grupę sieci komputerowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.