Interfejs tekstowy trybem tekstowym lub w systemach Microsoft Windows trybem DOS-u, to sposób prezentacji informacji przez komputer. W tym modelu informacja prezentowana jest w postaci symboli z ograniczonego zestawu znaków a polecenia są zwykle wpisywane z klawiatury. Najprostsze sposoby prezentacji wywodzą się od systemów których jedynym urządzeniem wyjściowym była drukarka. Dostępne jest wtedy jedynie wyświetlanie kolejnych wierszy tekstu.
W bardziej zaawansowanych interfejsach tekstowych istnieje możliwość zmiany koloru tekstu, przesuwania kursora, czyszczenia ekranu i wiele innych. Najbardziej skomplikowane wersje oferują możliwości bliskie graficznemu interfejsowi użytkownika. Obsługa w wersjach zaawansowanych opiera się zwykle o bogate biblioteki programistyczne, takie jak Turbo Vision, ncurses czy S-Lang i uwzględnia również obsługę myszy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.