Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) powołany został na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 w celu gromadzenia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonych od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989, prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej.
Instytutem Pamięci Narodowej kieruje Prezes wybierany przez Sejm za zgodą Senat na pięcioletnią kadencję.

Prezesi IPN

Zadania

  • zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu
  • pielęgnowanie patriotycznych tradycji zmagań Polaków z okupantami, nazizmem i komunizmem
  • dokumentowanie czynów obywateli dokonywanych na rzecz niepodległości Polski
  • ściganie zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Komisja jest częścią IPN, realizującą zadania śledcze Instytutu w sprawach, o których mowa w art. 1 Ustawy z 18 grudnia 1998. Komisja ta jest kontynuatorką powołanej w 1945 "Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce", która od chwili powstania aktywnie współpracowała z "Komisją Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych" (UNWCC) z siedzibą w Londynie. W 1949 zmieniono nazwę na "Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce" i pod tą nazwą Komisja działała do roku 1984, kiedy po raz kolejny dokonano jej przekształcenia zmieniając nazwę na "Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej". W roku 1991 poszerzono zakres badań Komisji, zmieniając jej nazwę na "Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej". Ta z kolei została postawiona w stan likwidacji wspomnianą wyżej Ustawą z 1998, a jej dokumentację przejęła nowopowołana "Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej".
W kolejnych przekształceniach zachodzących na przestrzeni półwiecza warto zauważyć zachodzące zmiany nazwy: od badania zbrodni niemieckich, potem hitlerowskich, poprzez dodanie członu "pamięci narodowej", zastąpienie wyrazu "hitlerowskich" wyrazami "przeciw narodowi polskiemu", wreszcie zastąpienie wyrazu "badania" wyrazem "ścigania".
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.