Instytucja (z łac. institutio – urządzenie, zwyczaj) to termin używany w nieco innym znaczeniu w trzech różnych naukach.
  1. W naukach politycznych instytucja to zorganizowany twór polityczny, taki jak państwo, jego organy (np. rząd, prezydent, parlament, sądy), organizacje samorządu terytorialnego, partie polityczne i związki zawodowe.
  2. W naukach prawnych instytucja to zespół norm prawnych, które regulują określone grupy stosunków społecznych (np. instytucja małżeństwa, kupna, sprzedaży, własności, warunkowego zawieszenia kary).
  3. Do socjologii termin ten wprowadził Herbert Spencer. Odnosi się on do bardzo trwałych elementów ładu społecznego (np. rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (np. nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (np. małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż), niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (np. szpital, więzienie, fabryka, urząd).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.