Ingracjacja to technika manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy) poprzez podwyższanie samooceny partnera relacji - podkreślanie zalet osoby manipulowanej, podnoszenie wartości (schlebianie). To a także technika manipulacji obrazem siebie. Ma na celu osiągnięcie osobistych korzyści oraz zwiększanie własnej atrakcyjności w oczach partnera relacji.
Ingracjacja polega na realizowaniu innych celów niż sygnalizowane osobie manipulowanej. Istnieją trzy rodzaje zachowań utożsamiane z ingracjacją:
  • podnoszenie wartości - wysoka ocena cech osoby manipulowanej, do posiadania których ona aspiruje, ale w zakresie których ma niestabilną samoocenę
  • konformizm w zakresie opinii, postaw i zachowań - zgodność dotyczy opinii które są istotne dla osoby manipulowanej, ale w ich zakresie potrzebuje ona wsparcia
  • pozytywna autoprezentacja - podkreślanie własnych zalet i cech, które dają korzysć w interakcji (np. słabość)

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.