Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) to obecność zarazków w organizmie. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy czynniki chorobotwórcze wniknęły co najmniej do paru narządów i/lub do krwi, mamy do czynienia z tak zwaną posocznicą, czyli zakażeniem uogólnionym.
Rodzaje zakażeń:
 • zakażenie podkliniczne (utajone, bezobjawowe) - zakażenie przebiegające bez objawów choroby
 • zakażenie poronne - o łagodnym i krótkotrwałym przebiegu
 • zakażenie miejscowe
 • zakażenie uogólnione (posocznica)
 • zakażenie pokarmowe - zakażenie wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się w pokarmie i wodzie, które dostały się przez układ trawienny
 • zakażenie wewnątrzszpitalne (zakażenie szpitalne) - infekcja, która wystąpiła z powodu pobytu w szpitalu. Zakażenie to może rozwinąć się dopiero po opuszczeniu środowiska szpitalnego
 • zakażenie mieszane - jednocześnie wywołane przez kilka różnych patogenów
 • zakażenie kropelkowe - infekcja wywołane przez zarazki znajdujące się we wdychanym powietrzu
 • zakażenie endogenne (samozakażenie, autoinfekcja) - zakażenie wywołane przez florę rezydentną (bytującą w organizmie człowieka). Większość z nich to zakażenia oportunistyczne
 • nadkażenie (superinfekcja) - ponowne zakażenie tym samym zarazkiem w czasie trwania leczenia lub rekonwalescencji
 • reinfekcja - ponowne zakażenie tym samym patogenem po wyzdrowieniu
 • zakażenie oportunistyczne
Zakażenia nie jest jednoznaczne z zarażeniem.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.