Indol - 2,3-benzopirol - to heterocykliczny związek chemiczny, zbudowany ze sprzężonych pierścieni fenylowego i pirolowego. Zarówno wyjściowy indol jak i bardziej złożone związki zawierające grupę indolową są powszechnie spotykane w tkankach żywych organizmów, zarówno zwierząt jak i roślin. Grupa indolowa występuje też jako szkielet wielu substancji znajdujących sie w ludzkim ciele, jak np. serotonina. Nazwa "indol" pochodzi od nazwy barwnika indygo na który składają się dwie grupy indolowe.
Wiele alkaloidów to pochodne indolu. Jest to duża i zróżnicowana pod względem farmakologicznym grupa, i można ją podzielić na kilka podgrup: Podstawową strukturą tych alkaloidów jest tryptamina.
  • grupa harmanu
Podstawową strukturą tych alkaloidów jest Nor-harman czyli beta-karbolina. Do tej grupy zalicza się: harman i harmalina. Podstawową strukturą tej grupy alkaloidów jest johimban. Przedstawicielem tej grupy jest johimbina. Głównym alkaloidem tej grupy jest rezerpina - alkaloid pochodzący z korzeni Rauwolfi żmijowatej. Są to alkaloidy z układem izochinuklidowym skoniugowanym z fragmentem indolowym. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy jest ajmalina.
  • alkaloidy strychnos
Jest to grupa alkaloidów występujących w roślinach z rodzaju strychnos. Charakteryzują się występowaniem 7 członowego pierścienia z udziałem fragmentu monoterpenowego. Do najważniejszych alkaloidów z tego rodzaju należą: strychnina i brucyna.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.