Immunologia

Immunologia (podgląd zawartości)

To nauka o odporności i mechanizmach biorących udział w reakcjach odpornościowo-obronnych ustroju. Immunologia bada reakcje antygenów z przeciwciałami (immunoglobulinami), mechanizmy biosyntezy przeciwciał, a także problemy związane z przeszczepianiem: reakcje przyjmowania i odrzucania przeszczepów. Zobacz też Układ odpornościowy przegląd zagadnień z zakresu biologii.
Wyniki wyszukiwań związane z "Immunologia"
wyników 187