Ignacy Czuma (ur. 22 października 1891 roku w Niepołomicach, zmarł w Lublinie 18 kwietnia 1963 r.) - polityk i prawnik.
Profesor prawa i skarbowości, w latach 1926-1928 dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomiczny KUL, w latach 1938-1939 prorektor. Wybrany posłem na Sejm II RP w 1930 r. z listy BBWR (Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe). Jeden z autorów konstytucji kwietniowej. W listopadzie 1939 r. uwięziony przez Niemców na Zamku Lubelskim. Uwolniony za haracz w 1940 r. uciekł do Niepołomic gdzie prowadził tajne nauczanie. W 1949 r. otrzymał tytuł szambelana papieskiego od Piusa XII. Uwięziony przez władze PRL w latach 1950-1953 za związki z organizacją Wolność i Niezawisłość. Napisał liczne prace z dziedziny prawa, filozofii i skarbowości.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.