Idiofony

Idiofony (podgląd zawartości)

(instrumenty perkusyjne samobrzmiące) grupa instrumentów muzycznych w systematyce instrumentologicznej Carla Sachsa, w których wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość. Wibratorem tym jest najczęściej cały idiofon, dlatego instrumenty takie nazywane są również samodźwięcznymi. Idiofony mogą wydawać dźwięki rozproszone lub o określonej częstotliwości.
Wyniki wyszukiwań związane z "Idiofony"
wyników 24