Ideologia - zbiór wartości i zasad określających dany światopogląd. Jest to także usystematyzowany całokształt idei, poglądów na świat i życie społeczne, a także wartości i celów właściwy dla określonej części społeczeństwa czy grupy społecznej danego kierunku, prądu politycznego, ekonomicznego, a nawet artystycznego. Charakteryzuje się małą podatnością na innowacje. Zazwyczaj porusza tematy: Ideologia ma określoną strukturę, czyli wewnętrzny skład treściowy i wzajemne powiązania poglądów.
Cechy ideologii to m.in.:
  • uporządkowany obraz świata istniejącego i pożądanego w przyszłości
  • duży stopień ogólności celów i sposobów działania
  • składa się z sądów prawdziwych
  • w mniejszym lub większym stopniu upiększa zakładany cel
  • najczęściej uzasadnia całokształt działań politycznych i określa cele które mają zakończyć pewien etap działań np. zdobycie władzy i dalej je rozwijać
  • występują w niej ogólne sądy wartościujące które określają wartości przyjmowane w ramach danej ideologii za punkt wyjścia oceny zjawisk społecznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.