Ibo albo Igbo - grupa etniczna w Nigerii, w 1995 roku licząca ok. 17 milionów osób. W czasach przedkolonialnych Ibo stworzyli ośrodek cywilizacyjny u zbiegu rzek Niger i Benue - odkryte tu ruiny Ibo-Ukuwu z VIII wieku n.e. pozwalają stwierdzić, żeby lud ten zamieszkuje te tereny przynajmniej od kilkunastu wieków. Ibo nie stworzyli jednak nigdy scentralizowanego ośrodka władzy, a jedynie lokalne struktury do rozstrzygania o sprawach wsi. Struktura społeczeństwa opiera się na rodach patrylinearnych, praktykowane jest także wielożeństwo. Tradycyjnym zajęciem jest uprawa roli (jams, taro, maniok jadalny, banany i palma oleista), a także handel i rybołówstwo. W czasie nigeryjskiej wojny domowej (1967-1970) Ibo utworzyli niepodległą Republikę Biafry.
Ibo są w większości katolikami, część pozostaje jednak przy dawnych religiach przedkolonialnych. Posługują się językiem ibo.

Źródło

  • Damm, Krystyna i Mikusińska, Aldona (red.), Ludy i języki świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, str. 95
Ndị Igbo
Igbo
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.