I powstanie śląskie - wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
Powstanie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku.
Powstanie objęło powiaty : Powstańcy walczyli z oddziałami Grenzschutzu, potem z oddziałami regularnej 11 dywizji. Wobec przewagi wojsk niemieckich powstanie upadło. Wielu powstańców uciekło do Polski.
Ostatnie walki miały miejsce 21 sierpnia, POW GŚ uznała je za zakończone 26 sierpnia 1919 roku.
1 października 1919 roku na mocy porozumienia między rządem polskim i niemieckim powstańcy mogli powrócić do swych domów z terenu Polski.

Literatura: H. Zieliński, Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską (1918-1921)


w: Droga przez Półwiecze


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.