Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry) w skrócie IUPAC [1] to międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się organizacją kilkudziesięciu większych i mniejszych konferencji naukowych.
IUPAC powstał w 1919 roku z inicjatywy towarzystw chemicznych z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Jego członkami są albo narodowe towarzystwa chemiczne (po jednym z danego kraju), albo narodowe komitety IUPAC (w krajach w których nie ma narodowych towarzystw chemicznych, lub w których zdecydowano aby zamiast narodowego towarzystwa reprezentował kraj osobny komitet). Polska jest reprezentowana własnie przez taki odrębny od Polskiego Towarzystwa Chemicznego narodowy komitet IUPAC. Przedstawiciele organizacji członkowskich tworzą Radę IUPAC, która podejmuje większość wiążących decyzji normalizacyjnych. Propozycje tych decyzji są ustalane przez specjalistyczne komitety, w których zasiadają zwykle najlepsi specjaliści z danej dziedziny.
Oficjalnymi czasopismami IUPAC, w których są publikowane wszystkie nowe ustalenia normalizacyjne, a także dyskusje i polemiki na temat tych ustaleń są:
  • Pure and Applied Chemistry
  • Chemistry International
Oprócz tego IUPAC wydaje zeszyty terminologiczne (ostatnie pochodzą z 1997 roku) dokładnie wyjaśniające zasady nazywania związków chemicznych oraz Solubility Data Series - zbiory danych fizykochemicznych związków i pierwiastków chemicznych, które są podstawą ustanawiania międzynarodowych norm analitycznych.
Oficjalna strona IUPAC: http://www.iupac.org
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.