III wyprawa krzyżowa - od 1189 do 1192 roku. Zorganizowana pod wodzą cesarza Niemiec Fryderyka I Barbarossy, króla francuskiego Filipa II Augusta i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce.
Impulsem dla zorganizowania III wyprawy krzyżowej stały się zwycięstwa sułtana seldżuckiego Saladyna i stopniowe podbijanie przez niego Królestwa Jerozolimskiego. Wyprawa prowadziła trzyletnią wojnę okopową pod murami Akki, zakończoną jej zdobyciem i podpisaniem ugody z Saladynem. Skromne wyniki tej wyprawy (warunki pokoju zakładały zapewniene pielgrzymom swobodnego dostępu do Jerozolimy oraz przekazanie przez Turków pasa wybrzeża morskiego od Tyru do Joppy) skłoniły papiestwo do zorganizowania IV wyprawy krzyżowej.
W czasie tej wyprawy zginął cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa (po jego śmierci armia niemiecka się zdezorganizowała – część jej przyłączyła się do rycerstwa francuskiego i angielskiego).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.