IBM_PC/XT -
IBM PC/XT (ang. Personal Computer / eXTended) to opracowany przez IBM, komputer osobisty wykorzystujący 16 bitowy mikroprocesor Intel 8086 lub 8088 (bądź kompatybilne procesory firmy NEC - V20 lub V30). Był on następcą komputerów IBM PC oraz IBM PCjr. Nazwa PC/XT stosowana była również na określenie kompatybilnych komputerów innych producentów.
Podstawowa wersja PC/XT pracowała z zegarem 4,77 MHz, lecz w późniejszym okresie pojawiły się wersje działające w tzw. trybie turbo - z zegarem 10 MHz, a nawet szbyciej. Komputery nadal mogły być przełączane do prędkości 4,77 MHz ze względu na to, że niektóre programy (a w dużej mierze gry) zakładały że są uruchamiane przy takim, a nie innym taktowaniu.
PC/XT był początkowo dostarczany z 256 KB pamięci RAM, lecz później, standardowo zawierały maksymalną dla tego typu wielkość 640 KB.
Komputer PC/XT korzystał z 8 bitowej szyny ISA (ang. Industry Standard Architekture). Został on zastąpiony przez model PC/AT (ang. Personal Computer / Advanced Technology), które to określenie stosowane było później, przez pewien czas, w odniesieniu komputerów wykorzystujących nowsze procesory i architektury (np. PC/AT 386).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.