Pieśń Hej, Sloveni (Hej, Słowianie) była hymnem państwowym Jugosławii od 1945 roku. Wywodzi się z Mazurka Dąbrowskiego, z nieznacznymi zmianami w linii melodycznej. Po 1991 roku śpiewana w trzech językach: serbsko-chorwackim, chorwackim, słoweńskim.
Początkowo utwór ten, napisany przez słowackiego poetę Samuela Tomašika w 1834 roku, był hymnem wszechsłowiańskim, przyjętym w 1848 roku na Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze.
Hej, Sloveni (serbsko-chorwacki)
Hej, Sloveni, jošte živi
Reč naših dedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova.

Živi, živi, duh slovenski
Živećeš vekovma
Zalud preti ponor pakla
Zalud vatra groma.
Hej, Słowianie
Hej, Słowianie, jeszcze nasza
słowiańska mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

Żyje, żyje duch słowiański
będzie żyć na wieki
na próżno są piekła otchłanie,
na próżno są ognie piorunów.

Hej Slaveni (chorwacki)
Hej Slaveni, još ste živi
Riječ naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova.

Živi, živi duh slavenski
živjet ćeš vjekov'ma
zalud prijeti ponor pakla
zalud vatra groma.

Hej Slovani (słoweński)

Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije.

Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.