Land der Berge, Land am Strome (Kraju gór, kraju rzek) to hymn państwowy Austrii.
W czasie wojen napoleońskich Austria przyswoiła sobie cesarski hymn Kaiserlied, do którego tekst napisał Lorenz Haschka. Autorem melodii był Joseph Haydn. Hymn miał swoją premierę w 1797 roku z okazji urodzin cesarza Franciszka II. Pieśń stała się popularna i przetłumaczona na 14 oficjalnie uznanych języków monarchii. Z małymi zmianami w tekście, zaczynającym się od słów Boże zachowaj cesarza Franciszka, była uważana za hymn przez jego następców aż do 1918 roku. W 1918 roku Austria, ze zredukowanym obszarem i zmienionym ustrojem, potrzebowała nowego hymnu. Jego tekst napisał Karl Renner, a melodię ułożył Wilhelm Kienzl. Hymn ten nigdy nie zyskał sobie popularności.
Melodię Haydna przywłaszczyły sobie Niemcy, wiążąc ją z tekstem Deutschland über alles. W późnych latach 20-tych, gdy niektóre kręgi społeczne dążyły do połączenia z Niemcami, powraca ona w nowym, entuzjastycznym hymnie ze słowami Ottokara Kernstocka. Po II wojnie światowej Austria stanęła przed problemem nowego hymnu. Rząd ogłosił konkurs na tekst, który wygrała chorwacka poetka Paula von Preradović. Melodię powszechnie przypisuje się Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi, chociaż faktycznie skomponował ją Johann Holzer.
Land der Berge, Land am Strome
1. Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich!
Heimat bist du großer Söhne,
Volk, begnadet für das Schöne,
|: Vielgerühmtes Österreich :|

2.Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
|: Vielgeprüftes Österreich :|


3. Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Brüderchören,
Vaterland, dir Treue schwören,
|: Vielgeliebtes Österreich :|
Kraju gór, kraju rzek
1. Kraju gór, kraju rzek,
Kraju pól, kraju katedr,
Kraju młotów rosnący w siłę!
Tyś narodem wielkich synów,
Ludzi o niezwykłym pięknie,
|: Sławiona Austrio :|

2. Gwałtownie cię atakowano,
okrutnie odmawiano praw.
Leżysz w centrum globu,
Jak dzielne serce.
Od czasów swych przodków
Dźwigasz ciężar wzniosłego powołania,
|: Dzielna Austrio :|

3. Mężnie wkraczamy
W nowe czasy, wolni i pełni pasji,
Pracowici i odważni.
Jednym braterskim chórem,
Ojczyzno ślubujemy ci wierność,
|: Ukochana Austrio :|

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.